LÄMMITTELY

Lämmittely tapahtuu tekonurmikentällä keskuskentän eteläpuolella, katso kilpailualueen karttaa. Viitoitus keskukentän itäpuoliselta portilta. Etäisyys verryttelykentälle on n. 150m. Verryttelykentältä löytyy myös juoksuaitoja. Juomavettä on saatavilla, sekä ilmoitustaulu kilpailuinformaatiolla, aikataulu, eräjaot, sekä lähtöluetteloita.

Tilapuutteen takia lämmittely ei voida tehdä keskuskentällä.

Heittolajien harjoituskenttä, Porvoon heittokenttä, on koko ajan käytössä. Etäisyys keskukentältä on noin n. 1.8 km, Osoite: Linnanmäentie 1. Heittokentällä ei ole valvontaa ja omia välineitä tulee käyttää.

UPPVÄRMNING

Uppvärmningen sker på konstgräsplanen söder om centralidrottsplanen, se kartan över tävlingsområdet. Skyltning från centralidrottsplanens östra port. Avståndet till uppvärmningsplanen är ca 150m. Uppvärmningsplanen är utrustad med häckar. Dricksvatten finns tillgängligt, samt anslagstavlor med tävlingsinformation, ss. tidsschema, heatindelningar och startlistor.
På grund av utrymmesbrist görs ingen uppvärmning inne på centralidrottsplanen.

Träningsplan för kastgrenar finns hela tiden till förfogande, vid Borgå kastplan, avstånd från centralidrottsplanen ca 1.8 km, Adress; Linnanmäentie 1. På planen ingen övervakning och egna redskap bör användas.